maandag, 7. januari 2008 - 11:07

550.000 euro investering in vrije tijd

Zuid Holland

De provincie Zuid-Holland investeert in 2008 opnieuw in de (cultuur)toeristische en recreatieve ontwikkeling van Zuid-Holland. Het bedrag van € 550.000 is deels bestemd voor de aanleg van tien watertaxisteigers en informatiezuilen bij de steigers in de Drechtsteden. Hierdoor kan de toerist vanaf Rotterdam per snelle watertaxi onder andere Kinderdijk en Dordrecht bezoeken. Ook worden de Drechtsteden onderling beter met elkaar verbonden. Bij de steigers wordt met behulp van digitale zuilen informatie getoond over de omgeving en andere bezoekmogelijkheden.


De provincie bevordert met haar vrijetijdsbeleid (Agenda Vrijetijd 2006-2010) het bezoek van toeristen en recreanten naar en binnen de provincie. Dit moet leiden tot een toename van de toeristische bestedingen met 10% in de periode 2006-2010. Om deze doelstelling te behalen heeft de provincie in 2007 € 855.000 aan projecten gesubsidieerd.

2008: negen gesubsidieerde projecten
Met de investering van € 550.000 voor 2008 worden negen (cultuur)toeristische en recreatieve projecten in Zuid-Holland gerealiseerd. Twee projecten zijn de realisatie van de watertaxisteigers en informatiezuilen in de Drechtsteden. Daarmee worden de steden en attracties op de vaarverbinding Rotterdam - Dordrecht beter bereikbaar en daardoor aantrekkelijker voor de toerist.

Daarnaast wordt het NORT (Nederlandse Ondernemers Recreatie en Toerisme) project in Zuid-Holland gecontinueerd. Dit project is erop gericht om ondernemers in Zuid-Holland te ondersteunen met kennis en advies, wat moet resulteren in een professioneler en aantrekkelijker vrijetijdsaanbod in Zuid-Holland.
In het Hollands Plassengebied worden met behulp van subsidie van de provincie enkele kanoroutes uitgebreid. Bij het Landgoed Keukenhof worden wandelroutes aangelegd, verbeterd en bewegwijzerd. Ten slotte wordt in 2008 ingezet op de promotie van het Deltagebied door de ontwikkeling van de Deltagids en deelname aan watersportbeurzen.

Op 1 december 2007 is de tweede tranche 2008 geopend voor nieuwe subsidieaanvragen in het kader van de Agenda Vrijetijd.
De Agenda Vrijetijd 2006-2010 is te raadplegen op: www.zuid-holland.nl.
Provincie:
Tag(s):