vrijdag, 4. januari 2008 - 11:24

Aanmelden voor projecten Millennium

Terneuzen

In oktober presenteerde Terneuzen zich als Millenniumgemeente.Zo wil de gemeente bijdragen aan de millenniumdoelen zoals geformuleerd in de VN-Millenniumcampagne. De raad stelde hiervoor € 1,00 per inwoner per jaar beschikbaar.

Initiatieven vanuit de gemeenschap die een bijdrage leveren aan de millenniumdoelen maken kans op een financiële bijdrage. Initiatieven kunnen vanaf nu bij de gemeente worden ingediend. De termijn van indiening sluit 15 februari.

Initiatieven kunnen worden ingediend met een aanmeldformulier. Dit formulier is beschikbaar via de website www.terneuzen.nl/actueel/millenniumgemeente of kan worden opgevraagd via millennium@terneuzen.nl of via tel. 0115-455 000.

De millenniumdoelen waarvoor de gemeente Terneuzen zich in sterk voor maakt zijn:

· Extreme armoede en honger uitgebannen;
· Alle jongens en meisjes gaan naar school;
· Kindersterfte is sterk afgenomen.

De millenniumcommissie, onder voorzitterschap van burgemeester Jan Lonink, zal de ingediende initiatieven beoordelen en een eventuele bijdrage toekennen.
Provincie:
Tag(s):