vrijdag, 25. januari 2008 - 15:06

'Afsteken vuurwerk alleen oudejaarsnacht'

Den Haag

Het kabinet wil maatregelen nemen om het geweld en de vuurwerkoverlast zoals tijdens de afgelopen jaarwisseling aan te pakken. Zo zou het afsteken van vuurwerk beperkt kunnen worden tot bepaalde plaatsen of tot de periode tussen 10 uur s avonds en 2 uur 's nachts.

Voorwaarde bij dit soort maatregelen is dat strikte handhaving van de nieuwe regels door gemeenten en politie mogelijk is. Bij overtredingen moet de politie wel adequaat kunnen optreden. Een taskforce gaat inventariseren welke maatregelen nog meer mogelijk zijn. Dit schrijven de ministers Cramer (Ruimte en Milieu) en Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer.

Bij het grootste deel van de schade die is aangericht, lijkt illegaal vuuurwerk in het spel. Juist illegaal vuurwerk lijkt ook vaak te worden gebruikt tegen politie en hulpverleners. Een grondige aanpak is daarom nodig. Er wordt gewerkt aan Europese normen voor vuurwerkartikelen. Die normen moeten zo streng worden dat het zware gevaarlijke vuurwerk uit de hele EU wordt gebannen. Daarnaast wil minister Cramer via de Europese Commissie afspraken met China maken over het voorkomen van illegale importen. Zij onderzoekt verder hoe Nederland een typekeur voor vuurwerk kan invoeren, gecombineerd met een erkenningsregeling voor importeurs. Dat maakt de aanpak van illegaal vuurwerk makkelijker. Met de Belgische overheid wordt gesproken over het beëindigen van de verkoop van spektakelvuurwerk aan Nederlanders.

Om de overlast van het afsteken van vuurwerk verder terug te brengen, wil Cramer het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw beperken tot de periode tussen 22.00 en 2.00 uur. Ook wil zij mogelijk maken dat gemeenten vuurwerk alleen op bepaalde plaatsen toestaan. Voorwaarde is dan wel dat goede handhaving van deze regels mogelijk is. Cramer wil het aantal verkoopdagen niet beperken omdat dan de verkooppunten problemen met de aanvoer en het naleven van veiligheidsvoorschriften krijgen.

Minister Ter Horst heeft een taskforce ingesteld die gaat inventariseren welke maatregelen gemeenten en de politie allemaal genomen hebben om geweld tijdens evenementen als de jaarwisseling te bestrijden.
Provincie:
Tag(s):