woensdag, 23. januari 2008 - 8:00

Amsterdam Nieuw West komt bewoners tegemoet

Amsterdam

De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe rolverdeling bij de grootste stedelijke vernieuwingsoperatie van Europa: Amsterdam Nieuw West. Het programma Parkstad, dat loopt tot 2015, komt daarmee nog beter tegemoet aan de belangen van bewoners.

Vorige week werd de nieuwe raamovereenkomst ondertekend door wethouder Tjeerd Herrema (Volkshuisvesting) en vertegenwoordigers van vier stadsdelen en vijf woningcorporaties die in Nieuw West actief zijn. De betrokken partijen zijn blij dat de nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen.

Tjeerd Herrema laat weten dat de aanpak in Nieuw West een goed voorbeeld is voor de ontwikkeling van de Amsterdamse krachtwijken. De corporaties en de gemeente zorgen er gezamenlijk voor dat er een forse kwaliteitsslag wordt gemaakt. Door de nieuwe afspraken kan de vaart in de vernieuwing van Nieuw West worden gehouden.

De corporaties nemen de resterende financiële risico’s van de herinrichting van de openbare ruimte over (circa € 100 miljoen tot 2015) en krijgen in ruil daarvoor meer vrijheid in de ontwikkeling van het programma. Bovendien gaan de corporaties de gebouwen realiseren voor zorg, welzijn en onderwijsvoorzieningen. Zij bieden deze gebouwen aan tegen een gereduceerde huurprijs en nemen daarmee een financieel tekort over van ca. € 48 miljoen tot 2015.

De bewoners worden intensief bij die ontwikkeling betrokken. Per uitwerkingsgebied worden daarover vooraf afspraken gemaakt en de stadsdelen controleren of de participatie ook volgens afspraak verloopt. De gemeente investeert tot 2015 € 40 miljoen extra in sociale programma’s, bijvoorbeeld in zorg- en onderwijsvoorzieningen. De uitvoering ligt bij bureau Koers Nieuw West, in samenwerking met de stadsdelen.

Het zijn de bewoners van Nieuw West die profiteren van de herziening van het vernieuwingsprogramma. Vooral mensen die er nu wonen krijgen de mogelijkheid om te verhuizen naar een kwalitatief betere of grotere woning zodat zij hun eigen omgeving niet hoeven te verlaten. Er komen bijvoorbeeld eengezinswoningen en koopwoningen voor starters bij.

Het aantal te verkopen huurwoningen in Nieuw West wordt vergroot tot maximaal 5.400. Vanaf 2012 komt hier extra verkoopruimte bij. Het maximum was in de aanvankelijke plannen vastgesteld op 3.500. Het eindbeeld van de woningvoorraad blijft ongewijzigd: 45% sociale huurwoningen. In Nieuw West wonen ruim 200.000 mensen.
Provincie:
Tag(s):