vrijdag, 11. januari 2008 - 9:06

Bevolking Goes groeit weer

Goes

Het inwoneraantal van de gemeente Goes is in een jaar tijd toegenomen tot 36.714 inwoners.Op 1 januari 2007 telde Goes 36.593 inwoners, wat neerkomt op een toename van 121 inwoners.De toename is toe te schrijven aan een vestigingsoverschot van 177 personen; er kwamen 1.739 personen in Goes wonen, 1.562 personen vertrokken naar elders.

Er is sprake van een geboortetekort van 56; er waren in 2007 331 geboorten en 387 personen zijn overleden.

Het gaat hier om voorlopige cijfers. De definitieve cijfers, die doorgaans slechts kleine veranderingen laten zien, zijn eind januari 2008 bekend.
Provincie:
Tag(s):