maandag, 21. januari 2008 - 14:58

'Geen belasting voor deelnemers FileMijden A6'

Den Haag

'Deelnemers aan het project Filemijden A6 hoeven geen belasting te betalen over de vergoeding die zij ontvangen', meldt het ministerie van Verkeer en Waterstaat maandag.

In de Telegraaf van zaterdag 19 januari was in het artikel “Filemijders vrezen aanslag fiscus� te lezen dat de deelnemers aan het FileMijden door de fiscus hard gestraft worden. 'Dit is niet correct', schrijft het ministerie. 'De deelnemers krijgen de beloning die zij hebben opgebouwd met FileMijden gewoon uitbetaald' .

Afspraken met de Belastingdienst
In augustus 2007 is Rijkswaterstaat gestart met de werkzaamheden aan de Hollandse Brug. Er zijn toen een aantal mobiliteitsmaatregelen ingesteld om de doorstroming zo goed mogelijk te laten verlopen.

Naast het in gebruik nemen van een pont voor het vrachtverkeer en (brom)fietsers, konden weggebruikers kiezen uit gratis openbaar vervoer (A6 Bereikbaar pas) of een vergoeding (FileMijden A6) als men geen gebruik maakt van de brug.

Deelnemers kunnen een beloning van 4 euro verdienen voor het mijden van de ochtendspits op de Hollandse Brug in de richting van Amsterdam en ‘t Gooi of 6 euro als zij de brug de gehele dag mijden. Dit zijn netto-bedragen.

Rijkswaterstaat heeft met de Belastingdienst afspraken gemaakt over de belastingafdracht van de beloningen. Rijkswaterstaat betaalt deze afdracht rechtstreeks aan de Belastingdienst. Er is op geen enkele wijze sprake van een belastingafdracht richting deelnemers. Deelnemers hoeven de beloning dus niet op te geven bij hun aangifte inkomstenbelasting.

Rijkswaterstaat betreurt het dat er door de berichtgeving wellicht verwarring is ontstaan onder de deelnemers over de vergoeding. Zoals al aan het begin van het project is afgesproken met de deelnemers worden zij tussentijds en aan het eind van het project uitbetaald. De eerste tussentijdse betalingen vinden uiterlijk eind februari plaats.

Hinder
Tijdens de werkzaamheden aan de Hollandse Brug is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen.

Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl .
Provincie:
Tag(s):