woensdag, 2. januari 2008 - 9:54

Gemeente Winschoten wil eenzaamheid bestrijden

Winschoten

Uit de gezondheidsenquête van GGD Groningen blijkt dat het thema eenzaamheid een constante factor is in de samenleving. Met name oudere
mensen voelen zich in meer of mindere mate eenzaam.

De oorzaken hiervan zijn divers. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand erg moeilijk contact maakt. Maar ook de omstandigheden kunnen van invloed zijn, zoals ziekte of overlijden van de partner.

Voelt u zich eenzaam of kent u iemand die heel eenzaam is en in de gemeente Winschoten woont? Aarzel niet, en neem contact op met één van de vier dichtstbijzijnde Steunstees in de gemeente Winschoten

- Steunstee t’ Parkholt Jachtlaan 19 a,
tel: 0597-436376

- Steunstee het Boegbeeld Zee heldenstraat 20 A 8 A 9,
tel: 0597-421645

- Steunstee Scheldeflat Scheldestraat
76, tel. 0597-435975

- Steunstee ’T Vondelhuys Vondellaan
75, tel. 0597-452138
Provincie:
Tag(s):