vrijdag, 25. januari 2008 - 11:10

Glen Mills School niet beter of slechter dan justitiële jeugdinrichting

Den Haag

De aanpak van de Glen Mills School (GMS) is niet meer of minder succesvol in het terugdringen van recidive dan een behandeling in een justitiële jeugdinrichting. Die uitkomst maakt een verbetertraject voor de GMS noodzakelijk.

Dat schrijft staatssecretaris Albayrak (Justitie) op basis van een recidivemeting van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris heeft het onderzoek mede namens minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) aan de Tweede Kamer aangeboden.

Van de 205 jongeren die in de periode 1999-2004 de GMS verlieten, ging binnen vier jaar 78% opnieuw in de fout met een of meer misdrijven. Daarmee is de algemene recidive onder GMS-jongeren hoger dan onder de jongeren uit de reguliere justitiële behandelinrichtingen.

Naar aanleiding van eerdere onderzoeken is de GMS al gestart met het doorvoeren van verbeteringen in het programma. Deze aanpassingen sluiten aan bij de verbetertrajecten die in de justitiële jeugdinrichtingen worden doorgevoerd.
Provincie:
Tag(s):