maandag, 21. januari 2008 - 16:22

Grote verkeerscontrole levert flink wat bekeuringen op

Dordrecht

Een grote verkeerscontrole op het terrein van Rijkswaterstaat aan de Laan der Verenigde Naties heeft op twintig waarschuwingen en acht bekeuringen opgeleverd. De controle had als doel de verkeersveiligheid te verhogen en diende tegelijkertijd als examen voor een aantal agenten in opleiding die de controle organiseerden en coördineerden.

De controle vond plaats op het terrein van Rijkswaterstaat. In samenwerking met de Regionale Verkeers Ondersteuning van de Politie Zuid-Holland-Zuid, de Belastingdienst en Rijkswaterstaat werden zo’n 52 voertuigen naar de kant gehaald. Er werden 29 overtredingen geconstateerd die in de minder ernstige gevallen werden afgedaan met een waarschuwing. Acht zwaardere overtredingen die de verkeersveilig direct in gevaar brachten, werden beloond met een evenzoveel bekeuringen. Eén kentekenbewijs werd ingevorderd.
Met een mobiele camera werden de kentekens van bijna 1400 auto’s gelezen. Resultaat daarvan was dat twaalf voertuigen de controleplaats op gedirigeerd werden. De Belastingdienst heeft in totaal acht 'hits' gehad. Daarvan hebben vier bestuurders het verschuldigde bedrag (totaal 2116 euro) direct voldaan. Van vier bestuurders werd de auto vanwege een belastingschuld in beslag genomen. De agenten in opleiding zijn overigens geslaagd voor hun examen.
Provincie:
Tag(s):