maandag, 14. januari 2008 - 13:17

Maatregelen Twents 'Asbestgebied' blijven van kracht

Vroomshoop

In Vroomshoop is maandag opnieuw hard gewerkt aan het opruimen van de asbest die is vrijgekomen. Het gebied is hierdoor verder verkleind. De volgende straten zijn inmiddels vrijgegeven: het gebied omsloten door de Julianastraat, Julianaplein, Koningin Beatrixslaan, Hammerweg en een deel van de Hoofdstraat. Ook de Lindeflier (beiden kanten), Stobbelaan en het gebied omsloten door Prinsenkamp, Stationslaan, Zwolsekanaal, Meulenbelt, Hoofdstraat gedeeltelijk tot aan kruising Stationslaan.

Dit betreft niet het Openbaar Groen. Dit wordt afgezet met hekken. Het schoonmaken van het openbaar groen volgt op een later moment: bewoners wordt verzocht om niet op de plantsoenen en het (gemeentelijk) groen te lopen. Bewoners die een hond hebben, wordt verzocht de hond in de goot uit te laten (en dus niet op het plantsoen). Met betrekking tot het schoonmaken van tuinen en daken is nog niet bekend wanneer dit gaat plaatsvinden

Afgezette straten en pleinen
De volgende straten zijn nog steeds afgezet: huizen en landerijen ten zuiden van de Tonnendijk tot en met afbuiging Europasingel, Prinsenkamp gedeeltelijk, Oranjestraat gedeeltelijk, De Koele, Julianaplein, Amaliaplein, De Meulenbelt, De Nijverheid, Lijnpaadje, Aan ’t Spoor, Stationslaan, In de Hoven, Hoofdstraat gedeeltelijk, Havenstraat gedeeltelijk, Stobbelaan, Spoor, Spoortalud West Oost, Wilhelminastraat, Prins Bernhardstraat.

Sluizen
Het afgezette gebied heeft twee sluizen/ doorgangen waar experts staan om personen en voertuigen te ontsmetten. De locatie van de twee sluizen zijn: Stationslaan/Hoofdstraat en Meulenbelt/Hoofdstraat.

Trein en vervoer
Het treinverkeer is tot nadere orde niet mogelijk. Syntus zet bussen in op het traject Almelo-Mariënberg. Opstapplaats voor de bussen is de treinvervangende halte gemaakt op het kruispunt Vriezenveense Weg – Europasingel nabij de Puntbrug.

Scholen
Het schoonmaken van de schoolpleinen heeft prioriteit. Op dit moment is men druk bezig met het schoonmaken hiervan. De scholen De Oranjeschool, De Kennedyschool, SBO De Sleutel afdeling de Dobbelsteen (Prinsenkamp) en SBO De Sleutel (hoofdvestiging aan de Nassaulaan) hebben besloten om dinsdag dicht te blijven.

Maatregelen blijven van kracht
Tot nader bericht worden bewoners van het afgesloten gebied geadviseerd binnen te blijven en niet zelf te gaan opruimen (ramen mogen open). Wanneer inwoners besluiten het betrokken gebied toch te verlaten, wordt geadviseerd geen gebruik te maken van een auto. Mochten inwoners daartoe toch genoodzaakt zijn, dan betekent dit dat hun auto bij terugkeer het gebied niet in mag.

Als inwoners besluiten toch naar buiten te gaan en daarna weer naar binnen, bestaat de kans dat zij asbestdeeltjes hun woning mee innemen. De woning is dan een zogenaamde besloten ruimte waar de kans op besmetting verhoogd aanwezig is. Ditzelfde geldt ook voor de auto. Wanneer inwoners het gebied te voet verlaten, worden nadere ontsmettingsmaatregelen getroffen.

Asbest
Wanneer inwoners in hun directe omgeving asbest aantreffen, wordt hen aangeraden dit te laten liggen en de asbestdelen niet aan te raken. Ook wordt geadviseerd niet zelf de omgeving schoon te maken, maar dit over te laten aan medewerkers van het gespecialiseerde schoonmaakteam. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk over verontreinigde grond te lopen om verspreiding van asbest zoveel mogelijk te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):