donderdag, 3. januari 2008 - 10:42

Medicatie voorschrijven via internet aan banden

Groningen

Door de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet op 1 juli jl. is het verboden medicatie via het internet voor te schrijven aan personen die de arts niet kent, die hij nog nooit gezien heeft en waarvan hij de medicatiegeschiedenis niet kent.

Hierdoor is het noodzakelijk geworden de bestaande Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) Richtlijn over online arts-patiënt-contact op dat punt aan te passen.

De vorige richtlijn trad op 1 januari 2005 in werking en had als uitgangspunt dat online contact tussen arts en patiënt zoveel mogelijk ingebed moest zijn in een reeds bestaande behandelrelatie maar liet onder zeer strikte voorwaarden ook online contacten daarbuiten toe. De nieuwe richtlijn bepaalt dat het voorschrijven van medicatie, conform het wettelijke verbod, alleen is toegestaan binnen een bestaande behandelrelatie: de arts kent de patiënt en is op de hoogte van de actuele medicatiegeschiedenis.
Categorie:
Tag(s):