dinsdag, 22. januari 2008 - 15:17

Ondertekening contract Oostindie fase 2

Leek

Vrijdagmiddag 25 januari ondertekenen de gemeente Leek en ARCADIS in het gemeentehuis te Leek een contract over de volgende fase van woonwijk Oostindie. Het contract is bijzonder, omdat het gaat over zowel ontwerp van fase 2 als het complete bouw- en woonrijp maken.

In Oostindie fase 2 komen circa nieuwe 400 woningen, verdeeld over de deelgebieden De Slagen (ca. 100 woningen) en De Hoven (ca.300 woningen). Verder komen er meerdere bruggen, fietsontsluitingen en drie grote openbaar groen-gebieden. De kavels in De Slagen worden eind 2008 bouwrijp opgeleverd. De Hoven wordt gefaseerd bouwrijp gemaakt, een deel in 2009 en een deel in 2010.

ARCADIS zorgt in fase 2 onder meer voor ontwerp en aanleg van de boven- en ondergrondse infrastructuur, zoals wegen, leidingen, bruggenaanleg (het bouw- en woonrijp maken).
Naast de woongebieden realiseert ARCADIS drie grote openbaar groengebieden: een groot buurtpark, de groene rand rondom De Hoven en het centrumgebied met vijver en park. Nadat fase 2 gereed is, zal de openbare ruimte van deze fase nog minimaal vijf jaar door ARCADIS beheerd en onderhouden worden.
Provincie:
Tag(s):