maandag, 7. januari 2008 - 11:43

OpMaat werkt goed in strijd tegen schooluitval

Weert

De nieuwe voorziening OpMaat voor schooluitvallers in de gemeente Weert functioneert goed. In haar eerste jaar heeft deze voorziening 41 jongeren op weg geholpen. Dat is de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit het eerste jaarverslag dat OpMaat uitbracht. OpMaat is een voorziening voor jeugdigen die (tijdelijk of permanent) uitvallen in het onderwijs. De jongeren worden ´op maat´ en individueel geholpen om te bekijken wat een leerling nodig heeft om een schoolcarrière te vervolgen. Soms blijkt een schoolcarrière niet meer haalbaar en wordt gezocht naar passend werk.

De redenen dat jongeren uitvallen in het onderwijs zijn zeer divers. Er zijn jongeren met gedragsproblemen, problemen in de thuissituatie maar er is ook jeugd voor wie de onderwijsvorm simpelweg niet aansluit op hun persoon.

OpMaat kent drie doelgroepen. Ten eerste de ´rebound´ leerlingen die terugkeren naar regulier onderwijs. Vervolgens leerlingen met gedragsproblemen die zodanig vastgelopen zijn in het onderwijs dat terugkeer niet mogelijk is en alternatieve trajecten nodig zijn. En tot slot de niet meer leerplichtigen zonder passend diploma.

De voorziening wordt integraal vormgegeven door het VOSVO (Voortgezet Onderwijs in Weert en Nederweert), de stichting voor speciaal onderwijs in Midden Limburg (cluster 4), Gilde Opleidingen, Punt Welzijn en de gemeente Weert.
Provincie:
Tag(s):