vrijdag, 4. januari 2008 - 17:32

'Opzettelijke' heidebrandjes goed voor de natuur

Hellendoorn

Vereniging Natuurmonumenten heeft vrijdag als beheersmaatregel drie kleine percelen heide in het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug afgebrand. In totaal gaat het om een oppervlakte van één hectare in het gebied Sprengenberg, in beheer bij Natuurmonumenten. Dit heeft de gemeente Hellendoorn vrijdag bekendgemaakt.

Uit ervaringen die in het recente verleden zijn opgedaan in andere gebieden, blijkt dat er na het branden mooie jonge heide en diverse kruiden terugkomen. Dit is goed voor bijvoorbeeld het korhoen, de nachtzwaluw, de zandhagedis en de gladde slang. In het volgend voorjaar zal blijken of de beheersmaatregel ook hier daadwerkelijk betere natuurresultaten oplevert.

Geslaagde aanpak
In totaal zijn drie perceeltjes afgebrand. Het eerste perceel werd om elf uur aangestoken. Het derde perceel doofde om drie uur ‘s middags. De percelen van ongeveer 50 bij 50 meter werden opgedeeld in vier brandstroken van ieder ongeveer 10 meter breed. Eén voor één werden deze stroken met een kleine gasbrander aangestoken.

Een tegenvuur-strook, dwars op het einde van de brandstroken, zorgde ervoor dat de brand aan het einde van de brandstrook vanzelf stopte. Voor extra veiligheid was tevens een brede strook rondom het gehele perceel geploegd en gemaaid. Door deze aanpak was de brand continu onder controle.

Goede samenwerking
Het branden is dankzij een goede samenwerking tussen diverse partijen als Staatsbosbeheer, Brandweer, Gemeente Hellendoorn, Gemeente Rijssen-Holten, Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug en Provincie Overijssel goed verlopen. Het branden werd uitgevoerd door medewerkers van Natuurmonumenten. Medewerkers van Staatsbosbeheer en vrijwilligers stonden toevallige passanten te woord en zorgden dat zij op veilige afstand bleven.

Brandweer
De brandweer was tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aanwezig met drie blusvoertuigen. Door de nauwe samenwerking tussen brandweer en Natuurmonumenten in de voorbereiding van de werkzaamheden hoefden de bluswagens, zoals verwacht, niet ingezet te worden.

Onderzoek
Uit onderzoek in 2005 bleek dat de heide op de Sallandse Heuvelrug weliswaar mooi is, maar weinig structuurrijk. Oude heidestruiken, zanderige plekken, kruidenrijke stukken en ruige delen met bramen en distels komen weinig voor. Staatsbosbeheer en Natuurmomenten hebben op grond daarvan afspraken gemaakt om het heidebeheer te optimaliseren. Naast het branden wordt er kleinschalig geplagd, spontaan opgekomen boompjes verwijderd en scherpe bosranden glooiender gemaakt.

Natuurmonumenten nodigt mensen van harte uit om het eerste resultaat én de ontwikkeling zelf te komen bekijken. In informatieschuur De Pas aan de Oude Deventerweg hangt informatie over hoe er te komen.
Provincie:
Tag(s):