zaterdag, 26. januari 2008 - 9:35

Pannavoetbal draagt bij aan integratie

Ede

Youth for Christ heeft de gemeente Ede een structurele subsidie gevraagd voor het organiseren van pannavoetbal in diverse wijken van Ede. De gemeente Ede heeft echter besloten vooralsnog een subsidie te verlenen voor de maanden januari tot en met maart.

Voor de periode daarna zal de gemeente het aanbod van Youth for Christ afzetten tegen andere aanbieders.

Pannavoetbal is het voetballen in kleine teams in een mobiele kooi met kleine doeltjes, de zogenaamde Pannakooi. Pannavoetbal blijkt een positieve uitwerking te hebben op de integratie en leert kinderen weer samen spelen. Youth for Christ organiseert deze activiteit sinds 2-3 jaar wekelijks op meerdere plaatsen in Ede. Tot en met 2007 kreeg Youth for Christ steeds subsidie uit de wijkbudgetten van de wijkbeheerders. De wijkbudgetten zijn echter niet bedoeld voor structurele subsidies.

Vanaf 2008 vraagt Youth for Christ daarom structurele subsidie aan bij de gemeente. Er zijn echter meerdere mogelijke aanbieders van het pannavoetbal, waaruit de gemeente in het eerste kwartaal van 2008 een keuze wil maken.

De gemeente zal aan Youth for Christ gedurende de maanden januari tot en met maart 2008 een subsidie toekennen voor de voortzetting van de huidige panna activiteiten op vijf plaatsen in Ede. Daarbij gaat het om alleen het pannavoetbal en niet om de ‘panna-after’ activiteiten. Daarmee is een bedrag gemoeid van € 8.948.
In het eerste kwartaal van 2008 kan Youth for Christ dan haar activiteit voortzetten, zodat er geen gat hoeft te ontstaan in het bestaande aanbod van pannavoetbal.
Provincie:
Tag(s):