vrijdag, 11. januari 2008 - 15:21

ProRail jaagt op konijnen

Utrecht

Langs de spoorlijnen in de provincie Utrecht mag ProRail de jacht openen op de konijnen. De konijnen graven holen en gangen waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het gaat vooral om sporen op een talud. De dat graven kan het talud verzakken, met alle gevolgen van dien. Ook rijden de treinen minder comfortabel als het spoor boven holen ligt.

ProRail zal fretten inzetten tegen de konijnen. De vergunning is afgegeven tot en met eind 2013. Het konijn is een beschermde diersoort, waarop niet mag worden gejaagd. De provincie Utrecht heeft in dit geval ontheffing verleend in het belang van de openbare veiligheid.
Provincie:
Tag(s):