woensdag, 16. januari 2008 - 10:04

Rampentraining zorgt voor langere wachttijden balies Burgerzaken

Apeldoorn

Op de woensdagen 23 en 30 januari kan de wachttijd aan de balies van Burgerzaken aanmerkelijk oplopen. De gemeente geeft inwoners daarom het advies op een andere dag in de week te komen. Op genoemde dagen is een deel van de baliemedewerkers afwezig in verband met een cursus in het kader van de rampenbestrijding.

Net als elke gemeente in Nederland beschikt de gemeente Apeldoorn over een rampenplan. Het rampenplan is een draaiboek waarin de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden en hulpverlening vastgelegd zijn. Eén van de onderdelen van het rampenplan is de organisatie en inrichting van een Centraal Registratie- en Inlichtingenbureau (CRIB).

Wanneer zich een ramp of zwaar ongeval voordoet kan er sprake zijn van een (groot) aantal slachtoffers, zoals gewonden, overledenen, vermisten of evacués. Maar ook is er behoefte aan informatie over de verblijfplaats van familie, verwanten, vrienden enz.

Het registeren van de gegevens van slachtoffers en familieleden gebeurt door de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Op 23 en 30 januari krijgen de medewerkers een training in het registreren van slachtoffers.

Omdat regels veranderen, medewerkers komen en gaan, en een ramp nooit wordt aangekondigd, moet de kennis van het registratieproces worden bijgehouden.

Op woensdag 23 januari gaat de eerste groep medewerkers van de afdeling Burgerzaken op cursus. Op woensdag 30 januari gaat de tweede groep.
Provincie:
Tag(s):