vrijdag, 25. januari 2008 - 13:07

Staatssecretaris Huizinga bezoekt rivierproject Nijmegen

Nijmegen

Maandag 28 januari brengt staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer & Waterstaat) een bezoek aan Nijmegen. Zij wil zich graag op locatie laten informeren over de voorgenomen dijkteruglegging bij Lent.

De dijkteruglegging, het project bij Lent, is een van de maatregelen die deel uitmaken van het programma Ruimte voor de Rivier, waarbij rivieren op verschillende locaties in Nederland meer ruimte krijgen om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen.

Ruimte voor de rivier is een programma met 40 maatregelen om het Nederlandse stroomgebied van (Neder) Rijn, IJssel en Waal op een andere manier te beschermen tegen toekomstig extreem hoog water. In plaats van het verder verhogen van dijken, kijkt Ruimte voor de Rivier naar de mogelijkheden om water letterlijk meer ruimte te geven. Dit kan bijvoorbeeld door het verlagen van uiterwaarden, door het landinwaarts verleggen van dijken of door gebieden te bestemmen voor tijdelijke opvang van water bij hoogwater.

Tegelijkertijd werkt Ruimte voor de Rivier aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied moet er in economisch, ecologisch en landschappelijk opzicht beter van worden. Het Rijk heeft besloten bij Nijmegen-Lent de dijk te verleggen. De gemeente Nijmegen heeft vorige maand een ruimtelijk plan hiervoor aan de staatssecretaris voorgelegd om ruimte te geven aan de rivieren, waartoe het Kabinet heeft besloten.
Provincie:
Tag(s):