donderdag, 26. juni 2008 - 12:09

'Verkeer scheiden'

Den Haag

De ANWB pleit voor het invoeren van een aantal maatregelen die moeten
leiden tot meer rek in het wegennet. Belangrijkste maatregel is dat het
doorgaande verkeer nadrukkelijk wordt gescheiden van het lokale verkeer.

Dat kan onder meer door het zogenoemde ‘ontvlechten’ van
verkeersstromen op de snelwegen. Ook dienen er wachtstroken te komen
waar het verkeer wordt verzameld voordat het de snelweg opgaat. Door
verkeer goed gedoseerd op de snelwegen toe te laten wordt de
doorstroming op de snelwegen sterk verbeterd.

Hiermee stijgt de kwaliteit van het netwerk. Ook wordt het netwerk
betrouwbaar en reistijden beter voorspelbaar. Dat vinden ANWB-leden
belangrijker dan in de file staan. Het bestaande netwerk van wegen heeft
geen reserve-capaciteit. Door reserves (en wachtstroken) toe te voegen
kunnen files zo veel mogelijk buiten het netwerk worden gehouden. Het
aanbrengen van wachtplekken voorkomt bovendien dat een file op de
snelweg ‘terugslaat’ op de provinciale weg en omgekeerd.

Deze aanbevelingen staan in een rapport dat TNO in opdracht van de ANWB
heeft geschreven. De ANWB heeft deze opdracht gegeven in het kader van
het thema slimmer mobiel, dat tijdens het 125-jarig bestaan van de bond
wordt uitgewerkt. De ANWB wil hiermee een constructieve bijdrage leveren
aan de discussie over een betere bereikbaarheid van ons land.

Een van de problemen is dat zowel het lokale verkeer als het doorgaande
verkeer gebruik maakt van dezelfde snelweg. Belangrijk is dat regionaal
verkeer geen gebruik maakt van de snelweg en voor de
regionale/provinciale wegen kiest. Het is dan wel nodig dat de kwaliteit
van het stadsregionale wegennet sterk wordt verbeterd. Bijkomend
voordeel is dat de veiligheid omhoog gaat omdat de nieuwe provinciale
wegen veiliger zijn dan de thans bestaande. In de studie is een
uitwerking gegeven hoe het stadsregionale wegennet en het snelwegennet
tussen Rotterdam en Den Haag er in de toekomst uit zouden kunnen zien.
Provincie:
Tag(s):