woensdag, 2. januari 2008 - 19:29

Wâldpyk: hèt streekmerk voor De Wâlden!

De naam van het streekmerk voor producten en diensten uit De Wâlden (De Friese Wouden) is dit jaar bekend. Via een referendum heeft Stichting Wrâldfrucht burgers gevraagd om een voorkeur voor een naam en een beeldmerk kenbaar te maken, of om zelf met suggesties voor een naam en/of een beeldmerk te komen. Met ruime meerderheid van 47% van de stemmen viel Wâldpyk met bijbehorend beeldmerk het meest in de smaak. Wâldblom en Woudeerlijk kregen respectievelijk 32% en 15% van de stemmen.

Hoewel er een groot aantal alternatieve namen en beeldmerken zijn voorgesteld, heeft ook de begeleidingscommissie voor het streekmerk gekozen voor de naam Wâldpyk en voor het al voorgestelde bijbehorende beeldmerk. Het bestaande beeldmerk is op verzoek van de commissie, onder voorzitterschap van oud-burgemeester Louis Lyklema, alleen enigszins aangescherpt.

Tevens is besloten welk gebied vanaf nu tot De Wâlden wordt gerekend. De Wâlden omvat het deel van de provincie Fryslân dat is gelegen binnen de begrenzing van de gemeenten Dantumadiel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf en Weststellingwerf, alsmede het deel van de gemeente Skarsterlân dat is gelegen tussen A7, A6, Tjonger en A32. De Wâlden is een gebied met overwegend zandige gronden, dat zich vooral onderscheidt van het andere deel van Fryslân door de bomenrijkdom als gevolg van de ruime aanwezigheid van houtwallen, elzensingels, boswallen, bossen, bosjes en hakhoutpercelen, lanen en wegbegeleidende beplantingen, landgoederen en erfbeplantingen.

De volgende stap is de ontwikkeling van een reglement met de keurmerkeisen en een plan om het keurmerk Wâldpyk te implementeren. Producten, diensten en activiteiten die aan de eisen voldoen, gaan dit keurmerk voeren. Het doel is om vervolgens gezamenlijk, ondersteund door de beheerder van het streekmerk, de markt voor producten, diensten en activiteiten uit De Wâlden te ontwikkelen.
Het streekmerk is onderdeel van het project ‘Wâldpyk en Wâldproducten’ (www.dewouden.com). Dit project heeft tot doel het tot stand brengen van een streekmerk voor de Fryske Wâlden en het bevorderen van de commerciële productie en de consumptie van een vijftal Friese streekproducten uit dit gebied. Organisatie is in handen van Stichting Wrâldfrucht en It Griene Nêst. Het project wordt financieel ondersteund door: SGB, Provincie Friesland, JM-fonds, Rabobank De Lauwers, Rabobank Bergum-Oostermeer, private middelen en Stichting Wrâldfrucht.
Provincie:
Tag(s):