donderdag, 17. januari 2008 - 13:52

Weert maakt zich sterk voor grens-overschrijdende samenwerking

Weert

Onder leiding van burgemeester Niederer gaat op 25 januari a.s. een delegatie naar het Beneluxparlement in Brussel. Het gaat om een delegatie van de commissie die tot doel heeft de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren tussen Nederland en België op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Ook tekenen de Nederlandse gemeenten Cranendonck, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Weert en de Belgische gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Neerpelt en Overpelt op 21 februari 2008 een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De grensoverschrijdende samenwerking maakt deel uit van het thema Europa waaraan burgemeester Niederer dit jaar extra aandacht besteedt.

Tijdens een bijeenkomst in 2006 van het Benelux-parlement in Weert heeft de burgemeester uit Weert het initiatief genomen om vanuit de Midden-Limburgse en Zuidoost Brabantse grensregio met België te komen tot verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en België op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Onder zijn voorzitterschap heeft een commissie intussen meerdere concrete aanbevelingen voorbereid of tot stand gebracht. Vooral op het gebied van communicatie. Voorbeelden daarvan zijn een protocolovereenkomst voor wederzijdse alarmering en informatievoorziening, een koppeling tussen de informatiesystemen veiligheid in beide landen en een gezamenlijke digitale risicokaart met daarop de risico-objecten. Ook wordt gewerkt aan het gezamenlijk oefenen tussen de diverse hulpverleningsdiensten.

De bedoeling van het bezoek aan het Beneluxparlement in Brussel is het voorbereiden van een resolutie die voorziet in het vinden van oplossingen voor situaties waarbij huidig rijksbeleid en rijksregelgeving de grensoverschrijdende samenwerking bemoeilijkt. Ook worden eensluidende collectieve afspraken bepleit die voor alle grensregio’s tussen Nederland en België gaan gelden.
Provincie:
Tag(s):