dinsdag, 22. januari 2008 - 9:20

Wetterskip aan de slag met dijkverbeteringen

Om de veiligheid voor de Friese burgers voor de toekomst ook te waarborgen, gaat Wetterskip Fryslân tot 2015 veertien dijkverbeteringsprojecten uitvoeren. Dit gebeurt op basis van afspraken met het Rijk over het Friese deel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het gaat om dijken die niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Deze dijkversterkingen worden gefinancierd door het Rijk en uitgevoerd door het waterschap.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân is maandag ingelicht over de werkzaamheden aan de dijken langs de Waddenzee en het IJsselmeer voor de komende jaren. ,,Met dit dijkversterkingsprogramma zorgt het waterschap er voor dat de dijken de wettelijk vastgelegde veiligheid kunnen blijven garanderen’’, zegt dagelijks bestuurslid Herre Kingma. Tot 2015 worden in totaal veertien dijkvakken aangepakt. De dijkversterkingen Ameland en Terschelling zijn als eerste aan de beurt met een totale lengte van zo’n 21 kilometer.
Provincie:
Tag(s):