woensdag, 2. januari 2008 - 10:51

Wolfsen geïnstalleerd als nieuwe burgemeester

Utrecht

Aleid Wolfsen wordt in een buitengewone raadsvergadering op woensdag 2 januari 2008 om 15.00 uur geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Utrecht. De Commissaris van de Koningin de heer R.C. Robbertsen is bij de installatie aanwezig.

De gemeenteraad zette Aleid Wolfsen in de raadsvergadering van 11 oktober jl. als voorkeurskandidaat in de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeenteraad bepaalde zelf de volgorde op de aanbeveling, omdat het burgemeestersreferendum van 10 oktober door de lage opkomst ongeldig was. In het Koninklijk Besluit van 13 november jl. is de heer Wolfsen per 1 januari 2008 benoemd tot burgemeester van Utrecht. Aleid Wolfsen is 47 jaar en is nu nog lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij volgt Annie Brouwer-Korf op die per 31 december 2007 haar ambt heeft neergelegd.
Provincie:
Tag(s):