zaterdag, 18. juli 2009 - 9:48

1 miljoen euro per jaar voor nieuwe kunstproducties

Provinciaal

De provincies Overijssel en Gelderland richten samen een cultuurfonds op dat ieder jaar één miljoen euro besteedt aan nieuwe culturele producties. Het gaat om producties in de disciplines theater, beeldende kunst, muziek en literaire cultuur.

Beide provincies willen de kunstensector in Oost-Nederland extra stimuleren en het culturele aanbod voor haar inwoners versterken. Daarbij moet er meer ruimte komen voor artistieke creatie, uitwisseling en vernieuwing en eveneens een meer divers en het liefst ook nieuw publiek worden aangetrokken.

Om dit te realiseren roepen de provincies per 2010 samen een Productiefonds voor Oost- Nederland in het leven. Het doel van dit fonds is het vergroten van de dynamiek, diversiteit en vitaliteit van de kunstensector in Oost Nederland. Dat betekent het stimuleren van een aantrekkelijk werkklimaat voor jonge getalenteerde makers, artistieke uitwisseling en vernieuwing.

Als voorloper van het Productiefonds is een tijdelijke regeling voor 2009 ingesteld. Voor deze tijdelijke regeling is * 500.000, - beschikbaar. De aanvragen worden beoordeeld op artistieke kwaliteit en op onderscheidende kwaliteit ofwel op de toegevoegde waarde voor het bestaande kunst- en cultuuraanbod in Oost-Nederland. Bovendien wordt gekeken naar de te verwachten (inter)nationale uitstraling, de kwaliteit van de organisatie, de mate waarin de producties in Oost Nederland worden ontwikkeld en uitgevoerd en de mate waarin sprake is van betrokkenheid van Oost Nederlandse kunstenaars/makers.

De beoordeling van de aanvragen wordt dit najaar gedaan door een gezamenlijke adviescommissie van de provincies Overijssel en Gelderland. Culturele instellingen en individuele kunstenaars (beeldend kunstenaars, componisten, auteurs) kunnen een aanvraag voor een productie indienen.
Provinciale Staten van Gelderland buigen zich in september over deze tijdelijke regeling.
Provincie:
Tag(s):