woensdag, 11. november 2009 - 20:19

10 miljoen voor gymzalen en duurzame scholen in 2010

Groningen

Groningen trekt voor 2010 een kleine 10 miljoen euro uit voor onderwijshuisvesting. Dit heeft het college van B&W besloten. Daaronder valt ook de bouw van twee gymzalen waarvan één voor het Werkmancollege en één voor het VMBO-West. Duurzaamheid speelt een grote rol bij deze bouwprojecten.

De gymzalencapaciteit in de stad wordt uitgebreid. Het Werkmancollege krijgt een nieuwe gymzaal. Met het realiseren van een derde gymzaal voor het Werkmancollege zijn de huidige capaciteitsproblemen in de binnenstad opgelost. Het college hecht er sterk aan dat de te bouwen voorzieningen duurzaam zijn.

Het college heeft extra geld gereserveerd voor energiebesparende maatregelen. Daarnaast trekt het college extra middelen uit voor energiebesparing en klimaatbeheersing in stedelijke onderwijsgebouwen. Vanaf 1 augustus 2009 zijn alle scholen al voorzien van slimme meters. Deze meters zijn aangesloten op het gemeentelijke energiebeheerssysteem. Dit levert de scholen een aanzienlijke besparing op. Ook bij de bouw van scholen en gymzalen is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt.
Provincie:
Tag(s):