dinsdag, 24. november 2009 - 21:51

125 dealers in nepdrugs krijgen gebiedsverbod

Amsterdam

Sinds 1 oktober 2009 geldt in het Wallengebied een strenger verwijderingsregime voor zogeheten nepdopedealers. Dit zijn personen die vaak op agressieve wijze nepdrugs proberen te verkopen.

In een maand tijd zijn 125 gebiedsverboden opgelegd aan handelaren en is de overlast afgenomen. Daders krijgen een persoongerichte aanpak om herhaling te voorkomen.

Het gebiedsverbod is een van de maatregelen in de aanpak van de nepdopeproblematiek. De maximale duur van het gebiedsverbod voor recidiverende daders is verlengd tot drie maanden.

De burgemeester heeft aan 125 aangehouden personen een verwijderingsbevel opgelegd. Met deze aanpak wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid in het gebied vergroten.

Voor daders geldt ook een persoonsgerichte aanpak. Zij worden door verschillende samenwerkingspartners gescreend. Hierbij zijn onder meer (verslavings)zorginstellingen, de Dienst Werk en Inkomen en de politie betrokken. Onder meer door dwang en drang wordt een ander leefgedrag gestimuleerd. Zo kan bij ernstige psychiatrische aandoeningen een behandelingstraject worden ingezet.

Tijdens een conferentie die stadsdeel Centrum in november 2008 organiseerde is deze problematiek voor het eerst in kaart gebracht. Sindsdien heeft er uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de achtergronden.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 99% van de nepdopedealers mannen zijn met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar. Iets meer dan de helft (52%) van de gearresteerde verdachten is niet verslaafd. De meeste nepdopehandel (98,5%) heeft plaats in de binnenstad, vooral op de oude zijde van de Burgwallen. Bijna twee derde van de handel vindt plaats in het weekend, vooral in de late avonduren.

Vooral toeristen en bezoekers van het Wallengebied worden benaderd door de nepdopedealers. Ook als ze geen belangstelling hebben voor drugs worden zij slachtoffer van geweld, berovingen en zakkenrollerij.

Onder meer via een gratis kaart van de binnenstad worden bezoekers gewezen op de vaak agressieve nepdopedealers.
De systemen van betrokken organisaties zijn inmiddels aangepast, zodat er beter inzicht ontstaat in de effectiviteit van de maatregelen.
Provincie:
Tag(s):