dinsdag, 24. november 2009 - 10:29

14 jaar gevangenisstraf ‘Leidse Parkmoord’

Den Haag

Het gerechtshof te Den Haag heeft maandag een man uit Litouwen, conform de eis van de advocaat-generaal, veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van moord op een landgenoot.

De moord werd gepleegd in oktober 2003 in het Leidse park Cronesteijn. Een medeverdachte werd al eerder veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf.

De belangrijkste vraag in deze zaak was of de verdachte een aandeel heeft gehad in de gewelddadigheden of dat hij te dronken was om er ook maar iets van te merken.

In de voorbereidingen op de inhoudelijke behandeling in hoger beroep, is door het OM, in overleg met de politie, een reconstructie van de moord georganiseerd.

Het Hof overwoog in het arrest dat in het midden kan blijven wie nu precies welke gewelddadigheden heeft gepleegd. Het komt er op neer dat het Hof van mening is dat uit het dossier en de reconstructie blijkt dat verdachte bij de moord betrokken is. Het hof heeft daarbij in aanmerking genomen dat verdachte tezamen met zijn mededader naar de parkeerplaats is gereden waar het slachtoffer is vermoord, ze daarna samen hebben geprobeerd de sporen uit te wissen door de auto van het slachtoffer in brand te steken waarna de beide verdachten naar Litouwen zijn gevlucht. Dat verdachte zodanig onder invloed was van alcohol dat hij niets zou hebben gemerkt van de gewelddadigheden, laat staan dat hij daaraan niet zou hebben meegedaan, acht het Hof niet aannemelijk.
Provincie:
Tag(s):