vrijdag, 4. september 2009 - 19:44

22,4 miljoen euro voor de IJsseldelta

Kampen

Op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft de minsiterraad een bedrag van 22,4 miljoen euro uit het Nota Ruimtebudget beschikbaar gesteld voor de IJsseldelta Kampen.

Het project IJsseldelta Kampen richt zich op het gebied tussen de IJssel en het huidige Drontermeer. Doel van het project is de waterveiligheid, leef- en werkomgeving en bereikbaarheid te verbeteren. Ten zuidwesten van Kampen wordt een bevaarbare hoogwatergeul aangelegd in de vorm van een extra rivierarm. Hiermee wordt afvoercapaciteit van het water bij hoge waterstanden uitgebreid.

Het project draagt hiermee bij aan de verbetering van de klimaatbestendigheid van Nederland. Naast de nieuwe watergeul komt een nieuwe woonwijk met 1.100 woningen aan water, een nieuwe vaarverbinding en 350 hectare nieuwe bijzondere natuur- en recreatiegebied. Naast een bijdrage uit het Nota Ruimte budget voor de gebiedsontwikkeling, stelt ook staatsecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat 167 miljoen ter beschikking voor watermaatregelen.
Provincie:
Tag(s):