donderdag, 10. december 2009 - 21:16

296.500 euro voor Drentse cultuur

Regio

Op advies van de Provinciale Adviescommissie Cultuur hebben Gedeputeerde Staten bij de 3e subsidieronde aan 13 instellingen een subsidie verstrekt en 10 aanvragen afgewezen. Volgens cultuurgedeputeerden Tanja Klip-Martin en Rein Munniksma blijkt uit deze ronde wederom de professionaliteit en kwaliteit van de adviescommissie die de aanvragen heeft beoordeeld. Met criteria als provinciaal belang, kwaliteit, bereik, en vernieuwing hebben zij alle aanvragen kritisch gewogen. De toegekende subsidies leveren een flinke impuls aan de culturele inkleuring van Drenthe.

Volgens gedeputeerde Rein Munniksma is de vakkennis en de pedagogische rol van de adviescommissie onmiskenbaar: “De commissie verdiept zich terdege in de aanvraag, praat met de betrokkenen en stimuleert hen tot het indienen van betere geformuleerde en onderbouwde aanvragen. Een aantal instellingen heeft hier goed gehoor aan gegeven, maar voor een aantal instellingen betekent dit dat op basis van deze aanvraag geen subsidie is toegekend”.

In de categorie “Het grote publiek” is 90.000 euro toegekend aan drie grote festivals in 2010. Voor het Poppenfestival in Meppel betekende dit 25.000 euro en het Axisfestival en het Festival Vrouwenfilms in Assen kregen respectievelijk 45.000 en 20.000 euro. Daarnaast is aan de Kunstbende 17.500 euro verleend en is een driejarige subsidie van 40.000 euro per jaar voor theatergroep NiznO beschikbaar gesteld.
Het streektaalfestival !Reur! krijgt 45.000 euro uit “Informatiekanalen en taligheden”. In afwijking van het advies van de commissie heeft de provincie besloten het Bevrijdingsfestival 2010 nog uit het budget Culturele en Museale Agenda te financieren met een bijdrage van 35.000 euro.

Voor “Drenthe in Beeld” zijn vier projecten gehonoreerd voor een bedrag van 38.500 euro. Daarvan is 15.000 euro bestemd voor kunstobject Turfis in Hoogeveen, 12.500 euro gaat naar Schaftkip Films voor de speelfilm ‘In Hooghalen is iedereen gelukkig’, de publicatie van ‘Conservatoren buiten dienst’ van museum Belvédere krijgt 6.000 euro en de tentoonstelling ‘Terug naar de Natuur’ in museum Kunstpaviljoen mag rekenen op een bedrag van 5.000 euro.

Binnen de categorie “Museumbeleid” ontvangt het gevangenismuseum 10.500 euro voor het project ‘Depot op vrije voeten’, om haar vrijwilligers op te leiden nog beter het Drentse erfgoed over het voetlicht te brengen. Het Herinneringscentrum Westerbork krijgt, mede gezien het belang van het verhaal van Drenthe en de herbestemming van een belangrijk monument, 20.000 euro voor verdere ontwikkeling van een plan voor zingeving van de historische plek.

Op advies van de commissie is een aantal aanvragen aangehouden tot de volgende subsidieronde. Dit betreft twee aanvragen van K&C Drenthe voor het popfestivalcollectief en 25 jaar Drentse Popprijs, het festival Zomerzinnen en het KOR-project van CBK Drenthe.

Projectaanvragen van De Loopers, Natuurkunst, Defka Campis, Beeldenpark De Havixhorst, Collectie Brands, Wind & Rhythm collectief en CBK Drenthe (voor het project Verlies van Verdriet) Theaterwerkplaats Het Hek van de Dam, Kunstblik en BeWonder werden afgewezen. De provincie gaat met onder meer de laatste drie partijen in overleg om tot nieuwe plannen te komen die wel aansluiten bij het provinciale cultuurbeleid.
Tot slot is Oek als film van het Hunebedcentrum afgewezen op basis van de beleidsregel. Gezien de participatiedoelstelling vindt de commissie een bijdrage uit een ander budget echter wel op zijn plaats.

De indientermijn voor de eerstvolgende subsidieronde sluit op 31 januari 2010.
Provincie:
Tag(s):