maandag, 16. november 2009 - 14:34

45 miljoen euro voor de RijnGouwelijn-west

Leiden

Ook in 2009 heeft het kabinet in samenwerking met provincie- en regiobestuurders binnen het programma Randstad Urgent alle belangrijke mijlpalen bereikt. Juist in het jaar waarin drie belangrijke samenhangende besluiten nodig waren: Draaischijf Utrecht, de uitbreiding van Almere en de regio Rotterdam-Haaglanden.

Dat werd maandag 16 november bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Randstad Urgent conferentie. Vandaag werd verder bekend dat een extra oeververbinding in Rotterdam gaat worden onderzocht. Ook komt er een impuls voor de ontwikkeling van openbaar vervoer en voor ontsluiting over de weg bij Leiden.

RijnGouwelijn
Het Rijk en de provincie Zuid-Holland willen de bereikbaarheid van de regio Holland-Rijnland structureel verbeteren. Staatssecretaris Huizinga reserveert daarom 45 miljoen euro voor de RijnGouwelijn-west, een hoogwaardige OV-verbinding tussen Leiden en Katwijk en Noordwijk. De RijnGouwelijn-west sluit bij de A44 aan op de RijnGouwelijn-oost (Gouda-Alphen-Leiden) en biedt een directe verbinding met het station en centrum van Leiden.

Daarnaast is minister Eurlings met de regio overeengekomen om samen fors te investeren in de RijnlandRoute. Deze weg verbindt de A4 met de Bollenstreek. De bewoners van de nieuwbouwlocaties Valkenburg en Katwijk zijn vanaf de eerste dag verzekerd van een hoogwaardige OV-verbinding en goede ontsluiting over de weg.

Oeververbinding Rotterdam
Ook hebben Rijk, regio en gemeenten vastgesteld dat er een nieuwe Westelijke oever-verbinding moet komen in Rotterdam. Deze is nodig om de doelstellingen voor de doorstroming in 2020 te halen. De tunnel ontsluit de Beneluxcorridor en maakt van de A4 de belangrijkste bereikbaarheidsas van de Zuidvleugel.

In 2010 wordt vastgesteld op welke locatie de tunnel moet komen: Blankenburgtunnel of Oranjetunnel. Tot die tijd worden nut, bekostiging, inpassing, duurzaamheid en draagvlak verder uitgewerkt. Verder komt er een vervolgstudie naar om een kwaliteitssprong te maken in het Openbaar Vervoer in Rotterdam-Zuid en worden de mogelijkheden voor hoogfrequent spoorvervoer tussen Rotterdam en Den Haag verkent.

Programmaminister Eurlings van Verkeer en Waterstaat reageerde: “Er waait een andere wind door de polder! Door Randstad Urgent is de tijd van versnippering, verkokering en verlamming voorbij.”

Zo is afgelopen jaar begonnen met de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de A4 Burgerveen-Leiden en is er geld beschikbaar gekomen voor de Poelzone in Westland en Oostland-Groenzone waardoor er 120 hectare vrij komt voor nieuwe natuur, recreatie en duurzame woningen.

Randstad Urgent is bedoeld om de Randstad, de motor van Nederland, een internationaal aantrekkelijke regio te laten zijn. Door snel en besluitvaardig om te gaan met strategische projecten wordt dit gerealiseerd. Komend jaar is het laatste jaar van Randstad Urgent.
Provincie:
Tag(s):