donderdag, 10. september 2009 - 12:06

7 miljoen dollar voor energie-samenwerking Nederland en China

Den Haag

7 miljoen dollar voor energie-samenwerking Nederland en China is in Beijing afgesproken. De samenwerking is vastgelegd in een Memory of Understanding (MoU).

Minister Van der Hoeven toont zich ingenomen met de overeenkomst.
'Nederland kijkt met grote belangstelling naar de snelle ontwikkelingen op energiegebied in China. Want hoewel de verschillen tussen beide landen onmiskenbaar zijn, zijn er ook sterke overeenkomsten. Zowel China als Nederland zijn deels afhankelijk van het buitenland voor de levering van energie. En beide landen hebben een duidelijke behoefte aan meer duurzame vormen van energiegebruik. Bij beide uitdagingen kunnen we van elkaar leren, en gezamenlijk onderzoek doen naar schonere technologieën. Dit MoU levert daaraan een bijdrage.'

Kennisoverdracht

In het MoU staan afspraken over gezamenlijke onderzoeksprojecten naar schonere energievormen, kennisoverdracht en uitwisseling van onderzoekers. Maar ook gezamenlijke investeringen in geavanceerde petrochemische faciliteiten is opgenomen in het MoU. Ook samenwerking door commerciele partijen op het gebied van de nieuwste technologieën maakt deel uit van het MoU.

Om de intenties kracht bij te zetten zal Van der Hoeven gebruik maken van het "Package for Growth"-programma. Daarnaast gaat volgend jaar het Joint Scientific Research & Development program van start om gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen China en Nederland naar duurzame energie te bevorderen. In totaal is maximaal 7 miljoen dollar uitgetrokken om de samenwerking en uitwisseling te bevorderen.
Categorie:
Tag(s):