vrijdag, 28. augustus 2009 - 19:43

A73-tunnels dicht voor definitieve afbouw

Roermond

De Roertunnel in de A73 bij Roermond gaat op 1 september voor drie maanden dicht. Een maand later volgt de Swalmentunnel voor een periode van twee maanden. De afsluiting van beide tunnels is noodzakelijk voor de definitieve afbouw, zo meldt Rijkswaterstaat.

De sluiting is erop gericht de tunnels op 1 december 2009 volledig open te stellen voor het verkeer. Tijdens de ombouwsluiting worden globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd: de ombouw van installaties van de beperkte openstelling naar de definitieve situatie, technische integrale testen door de aannemer, alsmede veiligheids- en scenariotesten door de hulpdiensten en Rijkswaterstaat.

Om ook tijdens de tunnelsluiting een goede bereikbaarheid van de regio Roermond en een goede verkeersdoorstroming te handhaven, wordt een breed pakket aan flankerende maatregelen toegepast. Het uitgangspunt bij deze maatregelen is het scheiden van de verkeersstromen, zowel voor het doorgaand verkeer Nijmegen-Maastricht (vice versa) als voor het bestemmingsverkeer naar Roermond.

Het gedeelte van de A73 tussen de N280 en de N293 blijft tijdens de sluiting beschikbaar voor het verkeer. De flankerende maatregelen betreffen gratis of goedkoop openbaar vervoer. Voor de weggebruikers zijn er diverse omleidings- en adviesroutes; deze worden via routeinformatiepanelen en tekstwagens aangegeven. Verder worden er extra verkeersborden geplaatst, borden met de duur van de tunnelsluiting, met ‘Situatie gewijzigd — navigatie uit’ en is er een ‘real time’ reistijdeninformatiesysteem. Bij kasteel Waterloo wordt een tijdelijke aansluiting gerealiseerd, wordt een rotonde half afgesloten en zijn er waar nodig verkeersregelaars. Via advertenties, websites en berichten op radio, tv en kranten worden weggebruikers en omwonenden geïnformeerd.

De adviesroutes gaan via de N273 (Napoleonsbaan), de N280 en de A2. De N273 is de belangrijkste adviesroute voor doorgaand vracht- en personenverkeer vanuit het noorden en het zuiden. Een goed alternatief voor deze adviesroute voor het verkeer komende vanuit het noorden richting zuiden is via de A67-N560-N275 en A2. De verkeersstromen worden tijdens de afsluiting continu gecontroleerd door de gemeente Roermond, de provincie en Rijkswaterstaat. Zodoende kan tijdig worden ingegrepen bij calamiteiten en bijzondere omstandigheden.

De Roertunnel sluit dinsdagavond om 20.00 uur. De tunnel Swalmen sluit op donderdag 1 oktober (20.00 uur).
Provincie:
Tag(s):