donderdag, 10. september 2009 - 21:25

Aa en Hunze investeert in landelijk gebied

De gemeente Aa en Hunze heeft een subsidie van € 103.960,- ontvangen in het kader van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De subsidie zal worden gebruikt om de recreatietoervaart in het veenkoloniaal gebied te stimuleren door het realiseren van nieuwe kano- en vissteigers in het Grevelingkanaal bij Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal.

Bij de aanleg van de vaarverbinding van ‘Turfvaart naar Toervaart’ zijn de toen aanwezige vissteigers uit veiligheidsoverwegingen weggehaald. Met de realisatie van de nieuwe steigers wil de gemeente de lokale recreatieve infrastructuur verbeteren en de mogelijkheden voor diverse vormen van vaarrecreatie vergroten en ziet dit als een impuls voor de leefbaarheid in dit gebied.

De locatie van de nieuwe steigers zal worden bepaald in overleg met de Commissie Dorpsbelangen van Annerveensche- en Eexterveenschekanaal. De aanbesteding vindt dit jaar plaats en in het voorjaar van 2010 zal gebruik gemaakt kunnen worden van de nieuwe kano- en vissteigers.
Provincie:
Tag(s):