woensdag, 23. december 2009 - 20:46

Aanpak jeugdoverlast tijdens de jaarwisseling

Renkum

Ieder jaar is er in de maanden december en januari een duidelijke toename van jeugdoverlast in de gemeente Renkum. Deze jeugdoverlast bestaat met name uit vernielingen, geluidsoverlast en vervelend gedrag richting voorbijgangers.

De politie heeft daarom het voortouw genomen een plan op te zetten waarin samen met de gemeente, Bureau HALT, het jongerenwerk en het Openbaar Ministerie – de zogenoemde ketenpartners - geprobeerd wordt de overlast in deze periode terug te brengen naar een voor alle partijen aanvaardbaar niveau. De gemeente Renkum is zeer verheugd over dit initiatief en ondersteunt het project van harte.

De politie heeft een aantal overlastlocaties aangewezen in de verschillende kernen van de gemeente Renkum. Vorig jaar heeft de politie extra ingezet op het gebied van preventie. Er werd contact gezocht met de jongeren en dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Deze methode wordt nu doorgevoerd naar een integrale aanpak van het probleem. Naast dat er meer contact wordt gezocht met de jeugd, zal de politie ook streng optreden tegen diegenen die de fout in gaan. Overtreders worden direct en krachtig gestraft. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de HALT-procedure of het uitschrijven van een procesverbaal. Bij het Open-baar Ministerie is extra aandacht voor overtreders die niet in aanmerking komen voor een HALT-afwikkeling. De gemeente zal zoveel mogelijk de schade van de vernielingen verhalen op de daders.
Provincie:
Tag(s):