dinsdag, 10. november 2009 - 19:43

Aanpak knelpunten 'Bijlmerbajes'

Amsterdam

Staatssecretaris Albayrak van Justitie neemt maatregelen om knelpunten in het dagprogramma van de penitentiaire inrichting Over-Amstel nog vóór 1 januari 2010 op te lossen. Het aanstellen van werkmeesters en de aanpassing van werkzalen moet uitval van arbeid voor gedetineerden voorkomen. Dat schrijft de staatssecretaris in reactie op een rapport van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) over de PI Over-Amstel, locaties Demersluis, De Weg en Het Schouw, dat dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In haar reactie schrijft Albayrak de bezoekmogelijkheden inmiddels sterk verbeterd. Zo is het aantal uren voor het maken van bezoekafspraken uitgebreid van 3 naar 8 uur per dag. Daarnaast is er een tweede bezoekersreceptie ingesteld en zijn er maatregelen genomen om te zorgen dat gedetineerden op tijd gereed staan om bezoek te ontvangen.

Albayrak wijst erop dat al eerder is begonnen met verbeteringen rond de naleving van dienstinstructies en protocollen. Zo is de onlangs benoemde, nieuwe vestigingsdirecteur bezig met het opstellen van een integraal verbeterplan voor de gehele gevangenis.
De vormgeving van het complex leidt tot tijdrovende verplaatsingen van gedetineerden. Ook is er sprake van verschillend beleid per toren en groepsvorming onder het personeel. Verder wordt er fors geïnvesteerd in het vakmanschap van de medewerkers. Staatssecretaris Albayrak heeft de ISt gevraagd eind 2011 opnieuw een onderzoek in te stellen naar de voortgang van de verbeteringen binnen de PI Over-Amstel.
Provincie:
Tag(s):