vrijdag, 17. juli 2009 - 20:50

Aantal aangiften huiselijk geweld in Utrecht gestegen

Utrecht

In Utrecht is het aantal meldingen van huiselijk geweld bij de politie in 2008 met 1.173 incidenten ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor.

Wel is vaker aangifte gedaan van fysiek geweld of bedreigingen dan het jaar ervoor. In 2008 zijn 401 aangiften besproken door justitiepartners en hulpverleners. 70 % van alle aangiftes heeft geleid tot vervolging door het Openbaar Ministerie. Dit blijkt uit de monitor huiselijke geweld, die vandaag is vastgesteld door het Utrechtse college.

Meer dan de helft van de gemelde incidenten in 2008 bestond uit lichamelijk geweld (598 incidenten). Het overige ging om psychisch geweld, maar daar wordt nog nauwelijks aangifte van gedaan. Naast de aangiftes, die zijn besproken in het justitieel casusoverleg, zijn nog 459 politiemeldingen besproken tussen politie en hulpverlening. In 2007 waren dit er nog 357.

De betrokken gezinnen zijn toegeleid naar de hulpverlening. Bij het maatschappelijk werk is het aantal contacten over problemen met huiselijk geweld in 2008 bijna verdubbeld ten opzichte van 2007 (229 versus 130). Daarnaast zien we een stijging van meldingen bij het Advies-steunpunt Huiselijk geweld en het AMK (Meldpunt Kindermishandeling).
Provincie:
Tag(s):