woensdag, 18. november 2009 - 13:08

Aantal evenementen op dekzandrug verder teruggebracht

Amersfoort

Het aantal evenementen met versterkte muziek en/of een omroepinstallatie op de dekzandrug in Park Schothorst wordt verder teruggebracht tot vier per jaar.

De maximale geluidsbelasting voor deze plek wordt 70 dB(A). Het college laat de gemeenteraad weten de Evenementennota 2009-2015 op een aantal punten aan te passen.

Naar aanleiding van de peiling door de raad op 13 oktober heeft het college besloten het toegestane aantal evenementen met versterkte muziek en/of een omroepinstallatie op de dekzandrug terug te brengen tot vier per jaar, gedurende in totaal maximaal tien dagen, exclusief op- en afbouw. Daarnaast blijft jaarlijks een sportief evenement zonder versterkte muziek en/of een omroepinstallatie van maximaal een week, exclusief op- en afbouw, mogelijk. Daarbij is de maximale geluidbelasting voor alle evenementen met versterkte muziek en/of een omroepinstallatie op deze locatie vastgesteld op 70dB(A), gemeten voor de gevel van het dichtst bijzijnde woonhuis. Dat is het geluidniveau dat tot op heden voor het Dorpsfeest Hoogland is gehanteerd.

Invulling

Anno 2010 gaat het om de volgende evenementen met versterkte muziek en/of een omroepinstallatie: Eemruiters Pinksterconcours (2 dagen), Eemruiters regiokampioenschappen (2 dagen), Dorpsfeest Hoogland (4 dagen) en het Highlands blues en rockfestival (1-2 dagen). De keuze voor het Highlands blues- en rockfestival op deze locatie is met name ingegeven vanwege de sterke binding van dit festival met Hoogland. Voor de in het eerdere voorstel genoemde jongerenfestivals geldt in veel mindere mate een afhankelijkheid van deze locatie. Daarom is hier voor deze festivals geen plek gereserveerd.

Op- en afbouwen

De dagen die volgens de Evenementennota beschikbaar zijn voor het op- en afbouwen van een evenement worden teruggebracht tot acht dagen, waarvan vijf voor opbouw en drie voor afbouw. Daarbij moeten op- en afbouwwerkzaamheden die wezenlijke overlast veroorzaken plaatsvinden tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds.
Provincie:
Tag(s):