maandag, 14. september 2009 - 9:19

Aantal verkeersongevallen neemt af in Winschoten

Winschoten

In het verkeer gebeuren helaas ongevallen. Deze ongevallen worden geregistreerd door de politie. De gemeente Winschoten heeft de beschikking gekregen over ongevalgegevens in de periode 2004 t/m 2008. Daaruit blijkt dat er sprake is van een positieve ontwikkeling: het aantal verkeersongevallen in Winschoten neemt af.

In de periode 2004 t/m 2008 vonden er in Winschoten respectievelijk 279, 283, 225, 214 en 191 ongevallen plaats. Er is dus duidelijk sprake van een dalende trend. Wel laat het aantal letselongevallen over 2008 een kleine stijging zien.

Het Rijk heeft voor gemeenten zogenaamde taakstellingen gesteld voor wat betreft het aantal verkeersdoden en -gewonden. Beide moeten ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2001 t/m 2003 fors minder zijn. Als de tendens zich voortzet, behaalt Winschoten beide taakstellingen.
Provincie:
Tag(s):