dinsdag, 1. september 2009 - 9:02

'Actiegroep Gasalarm 2 moet stoppen met bangmakerij'

Amsterdam

Gasopslag onder Bergermeer is een broodnodige impuls voor de ontwikkeling van de kop van Noord-Holland, vindt Paul de Bruijn, voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland. Hij ergert zich groen en geel aan de bangmakerij van actiecomité Gasalarm 2. "Door angstgevoelens op te roepen krijgt de milieumaffia de publieke opinie achter zich, maar de kans op aardbevingen is nihil."

Regionaal biedt de gasopslag ook kansen. De kop van Noord-Holland profileert zich als energiegebied, waar overheden, kennisinstellingen - waaronder ECN - en bedrijven samenwerken aan duurzame en technologisch hoogwaardige toepassingen. Gasopslag zal tot een nieuw kenniscentrum leiden en een impuls geven aan de regionale economie en werkgelegenheid.

Volgens de plannen van het ministerie van Economische Zaken wordt het gas opgeslagen in oude gasvelden in de buurt van Alkmaar.
Provincie:
Tag(s):