vrijdag, 13. november 2009 - 13:17

Afgelopen week 5 nieuwe sterfgevallen door griep

Bilthoven

In de afgelopen week zijn er 5 nieuwe sterfgevallen als gevolg van de Mexicaanse griep gemeld bij het RIVM, een 3-jarig jongetje, een 13-jarig meisje, een 48-jarige man, een 57-jarige vrouw en een 71-jarige man. Vier patiënten hadden een onderliggend lijden. Voor het 3-jarig jongetje was het onbekend of er sprake was van onderliggend lijden.

Het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) is afgelopen week licht gestegen ten opzichte van vorige week, 291 patiënten zijn deze week gemeld tegenover 273 vorige week. De leeftijdsverdeling van de patiënten die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) laat zien dat deze patiënten voornamelijk jonger zijn dan 65 jaar. De meeste opnames betreft kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar.


Totaal 22 doden
In totaal zijn tot en met 11 november 909 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en zijn 22 patiënten overleden. Bij 60% van de opgenomen patiënten en bij 86% van de overleden patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek. Het aantal patiënten met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen week gestegen. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) van de afgelopen week was 15,4 per 10.000 inwoners.

Bij 39 van de 92 onderzochte monsters (42%) werd Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden. De incidentie van pneumonie was 1,9 per 10.000 inwoners. Afgelopen week zijn 19 patiënten opgenomen op de Intensive Care, dit is een afname vergeleken met vorige week toen er 28 IC opnames gemeld werden. In totaal zijn 91 patiënten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze patiënten hadden 58 personen mechanische beademing nodig en 72% van de patiënten had een onderliggend lijden. In de leeftijdsverdeling zijn pieken te zien in de leeftijdscategorieën 10 tot 15 jaar en tussen 45 en 60 jaar.

Van de door het Nationaal Influenza Centrum vanaf week 28 onderzochte influenza virussen was 96% van het type A (H1N1). In Nederland is afgelopen week geen resistentie gemeld van Nieuwe Influenza A (H1N1) tegen oseltamivir en zanamivir. In totaal is er in Nederland 1 Nieuw Influenza A (H1N1) virus gevonden dat resistent was.

Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is geen toename in de incidentie van influenza-achtig ziektebeeld te zien. Er is ook geen toename in pneumonie onder verpleeghuisbewoners. In de week die eindigt op woensdag 4 november 2009 is in de totale sterftecijfers en in de sterfte per leeftijdsgroep van het CBS geen verhoging te zien.
Provincie:
Tag(s):