maandag, 30. november 2009 - 17:25

Aflossing spaarhypotheek blijft onbelast

Den Haag

Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën heeft maandag duidelijkheid gegeven over de fiscale gevolgen van het aflossen van spaarhypotheken. 'De uitkering hiervan blijft ook bij aflossing na 30 jaar onbelast'', aldus de staatssecretaris maandag.

In de media verschenen de afgelopen tijd berichten over mogelijke problemen rond de aflossing van spaarhypotheken. De kern van de berichten was dat de aflossing met een kapitaalverzekering eigen woning van een hypothecaire schuld na 30 jaar mogelijk belast zou zijn. Dit is echter niet zo, de aflossing blijft onbelast.

Ook is onduidelijkheid ontstaan over mogelijke onvoorziene gevolgen vanwege het afschaffen van de goedkoperwonen-regeling. De Jager neemt deze onduidelijkheid weg: ook als een kapitaalverzekering korter dan 20 jaar heeft gelopen, blijft de vrijstelling van toepassing.

Aflossing van een spaarhypotheek in box 3
De rente over een hypothecaire schuld mag maximaal 30 jaar worden afgetrokken. Na deze looptijd - en als de schuld nog niet is afgelost - verhuist de hypotheek van box 1 naar box 3. Dat betekent dat de rente niet langer aftrekbaar is. Een kapitaalverzekering eigen woning is bij uitkering onbelast als hij 20 jaar heeft gelopen en wordt gebruikt voor aflossing van een hypotheekschuld.

Er was onduidelijkheid of dit nog steeds zo zou zijn als de schuld van box 1 naar box 3 was verhuisd. Op basis van de bestaande wet- en regelgeving kan de aflossing van de schuld echter ook dan onbelast plaatsvinden. Overigens doen deze gevallen zich op zijn vroegst voor na 2030.

Gevolgen afschaffen goedkoperwonen-regeling
In het Belastingplan 2010 wordt de goedkoperwonen-regeling afgeschaft. Dit kan gevolgen hebben voor mensen met een spaarhypotheek. Mocht vanwege het afschaffen van deze regeling de hypotheekschuld worden afgelost met de kapitaalverzekering, dan kan mogelijk niet de volledige vrijstelling benut worden indien de looptijd van de verzekering nog geen 20 jaar is geweest. Dit is niet de bedoeling. Ook als een kapitaalverzekering korter dan 20 jaar heeft gelopen, blijft de vrijstelling in deze gevallen van toepassing. Betrokkenen kunnen zich daarvoor wenden tot hun belastinginspecteur.
Provincie:
Tag(s):