zaterdag, 12. september 2009 - 11:51

Aftrap campagne 'Lezen en schrijven op de werkvloer'

Almere

De landelijke Week van de Alfabetisering vormt in Almere de aftrap van een campagne om de laaggeletterdheid onder werknemers van bedrijven te verminderen. Op vrijdag 11 september gaven Wethouder van Onderwijs Martine Visser, voorzitter Vereniging Bedrijfskring Almere, Harold van de Wakker en directeur Rabobank Almere, en ambassadeur Lenie Valk een toelichting op het hoe en waarom van deze campagne.

In de regio Almere heeft ongeveer één op de tien personen taalproblemen, variërend van problemen met begrijpend lezen tot slecht kunnen schrijven. Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de bevolking en bij zowel allochtone als autochtone Nederlanders. …én op de vijftien werknemers is laaggeletterd.

Goed kunnen lezen en schrijven is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. In veel beroepen zijn lees- en schrijfvaardigheden essentieel. De ervaring is dat de groep werknemers met taalproblemen moeilijk te bereiken is. Werknemers durven er uit schaamte vaak niet voor uit te komen en kunnen het meestal goed verbergen. En bedrijven weten het probleem niet altijd te herkennen.

“Mensen die laaggeletterd zijn, zijn helemaal niet dom. Vaak werken ze al jaren naar volle tevredenheid en heeft niemand het door. Eigenlijk zijn ze dus heel slim.

Slim in het verzinnen van smoezen om maar niet te hoeven lezen en schrijven” geeft wethouder Martine Visser aan. “Ik hoop dat ze nu ook zo slim zijn om actie te ondernemen en de stap te wagen om te leren lezen en schrijven”.

Harold van de Wakker zal zeker meer aandacht vragen voor dit probleem bij het bedrijfleven. “Werkgevers geven niet graag toe dat ze dit helemaal niet gemerkt hebben bij hun werknemer”.

En Lenie Valk vult aan “Ik heb diploma’s gehaald, mijn rijbewijs gehaald en diverse werkkringen gehad. Niemand had het in de gaten. Op een gegeven moment vond ik het zelf genoeg en heb ik heel veel moed verzameld om hulp te vragen. Maar het is me gelukt en ik hoop dat het heel veel andere mensen ook gaat lukken”. Wethouder Visser merkt op dat bedrijven die nu bijvoorbeeld deeltijd-WW hebben aangevraagd, hun personeel kunnen bijscholen in de vrijgekomen tijd.

Benaderen van werknemers én werkgevers
ROC Flevoland, de gemeente Almere en de Vereniging Bedrijfskring Almere hebben de handen ineen geslagen om het lezen en schrijven van werknemers te verbeteren.

Samen starten ze een campagne, die zowel werkgevers als werknemers moet aanspreken. Dit houdt in dat het bedrijfsleven actief en direct wordt benaderd. Via deze weg kunnen werknemers die moeite hebben met lezen en schrijven beter worden bereikt.

Werkgevers krijgen handvatten aangereikt hoe zij taalproblemen kunnen herkennen bij hun werknemers en hoe zij hen hierover kunnen benaderen; werknemers krijgen onder het motto ‘Lezen en schrijven op de werkvloer’ informatie over de stappen die zij kunnen nemen om van hun taalproblemen af te komen. De boodschap hierbij is dat zij zich niet hoeven te schamen en dat het volgen van een traject om beter te leren lezen en schrijven niet alleen nuttig is in praktische zin, maar ook zorgt voor meer zelfvertrouwen.

Tijdens de bedrijfsbezoeken spelen ambassadeurs van ROC Flevoland een belangrijke rol. Zij hebben in het recente verleden te maken gehad met laaggeletterdheid en de gevolgen hiervan. Via een cursus lezen en schrijven van ROC Flevoland hebben zij deze problemen weten te overwinnen. Deze ervaringen willen ze graag met anderen delen.

Opleidingen lezen en schrijven
Om laaggeletterdheid terug te dringen koopt de gemeente Almere opleidingen lezen en schrijven in bij ROC Flevoland. De opleidingstrajecten worden betaald vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Volwasseneneducatie). Bedrijven die hun medewerkers dit traject laten volgen, hoeven hiervoor dus niets of hooguit een zeer gering bedrag te betalen.

Laaggeletterdheid is zeer persoonlijk en persoonsafhankelijk. ROC Flevoland gebruikt de praktische situatie van de persoon met lees- en schrijfproblemen als uitgangspunt. Iedere cursist krijgt van ROC Flevoland op zowel persoonlijk vlak als op professioneel gebied doelgerichte begeleiding in het traject naar goed lezen en/of schrijven. Indien gewenst en mogelijk kan dit ook binnen het bedrijf.
Provincie:
Tag(s):