dinsdag, 15. december 2009 - 17:44

Alcoholverbod tegen hinderlijk drankgebruik in Nieuwland en Rustenburg

Amersfoort

Om overlast van alcoholgebruik te voorkomen, geldt in diverse gebieden in Amersfoort een alcoholverbod. Rondom het Waterpark in Nieuwland en de jongerenontmoetingsplaats in Rustenburg is hinderlijk gebruik van alcohol niet toegestaan. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Openlijk alcoholgebruik kan leiden tot overlast, vervuiling en onveiligheid. De Algemene Plaatselijke Verordening biedt mogelijkheden voor de politie om in door het college aangewezen gebieden op te treden tegen mensen die alcohol gebruiken of aangebroken flessen, glazen of blikjes bij zich hebben.

Met het zogenoemde aanwijzingsbesluit zijn de gebieden rondom het Waterpark in Nieuwland en de jongerenontmoetingsplaats ten westen van de A28 in Rustenburg toegevoegd aan de lijst waar een alcoholverbod geldt. Na overleg tussen gemeente en politie zijn beide locaties aangewezen. Na de zomer wordt onderzocht of het verbod in stand blijft.

Gebieden met alcoholverbod

In Amersfoort geldt een alcoholverbod in diverse gebieden, zoals de binnenstad, in Park Schothorst en Randenbroek en rond het station Amersfoort en Schothorst. Het volledige overzicht staat op www.amersfoort.nl (Bestuur en organisatie — Beleid en regelgeving — Regelgeving).
Provincie:
Tag(s):