woensdag, 16. december 2009 - 14:34

Alle drachtige geiten op besmette bedrijven worden gedood

De ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben besloten dat in de strijd tegen Q-koorts alle drachtige geiten op besmetverklaarde bedrijven worden gedood.

Eerder wilden beide ministers gevaccineerde en niet-gevaccineerde bedrijven anders behandelen, maar op basis van het aanvullend advies dat is gevraagd aan deskundigen, is daar van afgeweken.

Verder is nog niet bekend hoe groot het daadwerkelijke effect is van de verplichte vaccinatie eerder dit jaar. Hoewel de eerste resultaten positief zijn, kan dit pas worden geëvalueerd na het lammerseizoen van 2010. Door de beperkte beschikbaarheid van het vaccin kon in 2009 slechts een gedeelte van de geiten in Nederland gevaccineerd worden.

De ministers Verburg en Klink willen de risico’s verkleinen en hebben daarom besloten tot het preventief ruimen van alle mogelijk besmette drachtige dieren. Ook alle bokken (mannelijke dieren) zullen worden gedood, omdat ze de besmetting kunnen overbrengen via sperma. Niet drachtige dieren op besmette bedrijven worden gespaard: zij worden gevaccineerd en voor de dieren geldt een levenslang fokverbod.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) begint maandag 21 december met het ruimen van drachtige dieren op besmette bedrijven. Bedrijven die als eerste lammeren zijn het eerste aan de beurt. Er wordt niet geruimd tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling.

De dieren worden gedood met een injectie, zowel voor de geiten als voor de ongeboren vrucht is dit de meest welzijnsvriendelijke manier van doden. De injecties worden toegediend op de bedrijven zelf omdat het transporteren naar slachthuis onaanvaardbaar is uit oogpunt van volksgezondheid en dierenwelzijn.
Provincie:
Tag(s):