maandag, 2. november 2009 - 14:17

Amsterdam start proef met Milieuparkeervergunning

Amsterdam

Amsterdam is maandag 2 november gestart met een proef met de milieuparkeervergunning in de stadsdelen de Baarsjes en Westerpark. ‘De proef loopt tot 29 april 2010’, meldt de gemeente maandag.

Gedurende de proef krijgen eigenaren van milieuvriendelijke auto’s sneller een parkeervergunning. Portefeuillehouders Dirk de Jager van stadsdeel Westerpark en Coos Hoebe van stadsdeel de Baarsjes verstrekten maandag de eerste milieuparkeervergunning aan Ewout bij het Hugo de Grootplein.

50% nieuwe vergunningen naar schonere auto’s
Tijdens de proef worden parkeervergunningen die vrijkomen om en om verstrekt: 50% gaat naar ‘gewone’ auto’s en 50% naar milieuvriendelijke auto’s. Alle mensen op de wachtlijst hebben een brief ontvangen. Daarin staat alle informatie en een lijst van typen auto’s die in aanmerking komen.

Wethouder Gerson (Verkeer): “Met de proef Milieuparkeervergunning wil ik onderzoeken of ik burgers en ondernemers kan stimuleren over te gaan op een milieuvriendelijke auto. Een milieuvriendelijke auto is schoon en zuinig en levert daarmee een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit en het klimaat.”

Criteria
Voor de beoordeling of een auto milieuvriendelijk is, wordt bekeken hoe zuinig (CO2-uitstoot) en hoe schoon (uitstoot luchtverontreinigende stoffen, uitgedrukt in de euronorm) de auto is. De auto moet minimaal voldoen aan de euronorm 4 die in 2005 is ingevoerd. De euronorm 4 betekent een halvering van schadelijke uitstoot ten opzichte van euronorm 3 (sinds 2000).

Daarnaast wordt gekeken naar de CO2- uitstoot: voor benzineauto’s geldt 110 gr/km en voor dieselauto’s 95 gr/km. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's bedraagt ongeveer 160 gr/km. Milieuvriendelijke auto’s zijn vanaf ongeveer € 8.000 (nieuwwaarde) verkrijgbaar.

Amsterdammer positief
Tweederde van de Amsterdammers ziet geen bezwaren tegen de milieuparkeervergunning; bijna de helft vindt het een goed idee. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau O+S begin 2009. TNO verwacht dat de maatregel een positieve bijdrage levert aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

Na evaluatie wordt gekeken wat het effect van deze maatregel is geweest en wat het draagvlak voor een eventueel vervolg is. Amsterdam zet zich in voor een beter klimaat en schonere lucht in de stad. Ook moet de stad in 2015 voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Concreet betekent dat het terugdringen van 15% ‘vuile’ autokilometers in de stad.
Provincie:
Tag(s):