maandag, 28. december 2009 - 13:18

ANWB: Files met 14 procent afgenomen

Den Haag

De filezwaarte, oftewel de lengte van de file maal de duur van de file, in Nederland is het afgelopen jaar met 14 procent afgenomen in vergelijking met 2008. ‘Het verkeer stroomde beter door dankzij de economische ontwikkelingen en betere weersomstandigheden tijdens de spitsuren’, meldt de ANWB maandag.

Afname vooral in spits
De afname is vooral zichtbaar in de spits. Zo daalde de filezwaarte
tijdens de ochtendspits met 19 procent en in de avondspits met 15
procent. Overdag daalde de filezwaarte met 8 procent. Tijdens de
weekeinden stonden automobilisten juist veel vaker in de file dan in
2008, dat kwam mede door het groot onderhoud aan de wegen.

A2 en A50 meer files
Niet overal nam de filezwaarte af. Zo zorgden werkzaamheden tussen
Breukelen en Utrecht voor meer vertraging op de A2 en ook op de A50
tussen Arnhem en Nijmegen stond het verkeer meer stil dan vorig jaar.
Het knelpunt in de belangrijke noord-zuidverbinding stijgt naar plaats
vier in de ANWB file top-10 over 2009.

Slecht weer
Slecht weer heeft veel invloed op de spitsdrukte, zo bleek afgelopen
jaar weer eens. Op de eerste werkdag van 2009 veroorzaakte sneeuw in het zuiden van het land een zeer zware ochtendspits met extreem lange
files.

17 december: 670 km file
Het jaar sloot ook weer af met fileleed door winters weer: Ondanks alle
waarschuwingen voor sneeuw en gladheid werd de ochtendspits van
donderdag 17 december de drukste spits van het jaar. Er stond die dag
670 kilometer file. De ANWB concludeert hieruit dat werknemers nog
onvoldoende handelingsperspectief hebben om drukke spitsuren te kunnen mijden.

De ANWB verwacht dat de filezwaarte de komende maanden niet zal
toenemen, ingegeven door de economische situatie. Daarentegen zal het
groot onderhoud aan onze wegen het komende jaar wel leiden tot
extra files en oponthoud. ‘Het is overigens mogelijk dat weggebruikers die dagelijks in de file staan de daling in filezwaarte niet als zodanig ervaren’, aldus de ANWB.
Provincie:
Tag(s):