woensdag, 25. november 2009 - 9:14

Archeologen graven Romeins grafveld op

IJsselstein

In IJsselstein wordt op dit moment een begraafplaats met grafheuvels uit de Romeinse tijd opgegraven. De graven zijn nog intact en kunnen goed worden gedocumenteerd: een bijzonderheid voor de Nederlandse archeologie.

Tot dusver zijn vier heuvels blootgelegd. In één graf zijn crematieresten en grafgiften aangetroffen, waaronder twee schalen van terra sigillata — Romeins luxe-aardewerk-, een kruikje en een groot bord.

De andere graven zijn nog niet helemaal blootgelegd. De grafgiften stammen uit de tweede eeuw na Christus. Het komt zelden voor dat in Nederland goed geconserveerde grafheuvels uit de Romeinse tijd worden ontdekt.

Mogelijk liggen er nog meer op het terrein. Het onderzoek vindt plaats vanwege de bouw van een nieuwe gemeentewerf op industrieterrein Over Oudland.

De graven bestaan uit een crematiegraf, een aarden heuvel (tumulus) en een kringgreppel. De archeologen van ADC ArcheoProjecten (Amersfoort) onderzochten tot nu toe vier graven; de daadwerkelijke omvang van het grafveld is nog onbekend.

De grafheuvels zijn acht meter in diameter en goed bewaard gebleven dankzij een dik pakket klei. De heuvels stammen uit de Midden-Romeinse periode (70-270 na Chr.). De grafgiften zijn preciezer te dateren; in de eerste helft van de tweede eeuw na Christus.

Vermoed wordt dat de begraafplaats hoort bij een Romeinse nederzetting die tweehonderd meter verderop lag. Begin dit jaar werden de graven al ontdekt tijdens vooronderzoek. De vondst is een primeur voor het Rivierengebied. Elders in Nederland worden doorgaans alleen verstoorde grafheuvels of slechts de kringgreppels aangetroffen.

Begrafenisritueel
De Romeinen begroeven hun doden op korte afstand van hun woonplaats, vaak aan uitvalswegen. De dode werd gecremeerd op een brandstapel en de crematieresten werden begraven in een omhulsel van textiel, leer of hout, of in een urn van aardewerk. Grafgiften dienden voor een leven na de dood. Mogelijk bevatte het kruikje dat in een van deze graven werd aangetroffen drank en lag er eten op het bord.

Monumentenwet
Het grafveld ligt in één van de twee terreinen die voorkomen op de Archeologische Monumentenkaart van de provincie Utrecht. IJsselstein, de opdrachtgever van het onderzoek, heeft als eerste gemeente in Utrecht een archeologiebeleid ontwikkeld met een daarbij behorende waarden- en beleidsadvieskaart en een Monumentenverordening die in 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Aan de hand hiervan wordt getoetst of bouw- en graafwerkzaamheden plaats mogen vinden en of archeologisch onderzoek nodig is. Wethouder M. Overkamp van IJsselstein: “In 2010 bestaat IJsselstein 700 jaar. Wij zijn trots én zuinig op onze stad. Onze historische binnenstad is behouden en als gevolg van ons beleid kan IJsselstein nu terugkijken op een omvangrijk kennisdossier van de archeologie in de gemeente.”

De vondsten zullen worden overgebracht naar het provinciaal depot in Utrecht. Aan de hand van grondmonsters zal nog worden bepaald hoe het landschap ter plaatse er in de Romeinse tijd uit zag. De rapportages, foto’s en andere documentatie van de opgraving vormen een mooie aanvulling op de geschiedschrijving van IJsselstein.

Open dag
Op 12 december wordt een open dag georganiseerd. Men kan een kijkje nemen op de opgraving en aansluiten bij een van de rondleidingen door de archeologen. Het publiek heeft tijdens de werkzaamheden verder geen toegang tot het terrein.
Provincie:
Tag(s):