dinsdag, 11. augustus 2009 - 21:08

Archeologisch onderzoek in uiterwaarden bij Deventer

Deventer

Archeologie Deventer begint op maandag 17 augustus met het aanleggen van proefsleuven in de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer. In dezelfde periode vindt ook onderzoek plaats naar munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Dit heeft de gemeente Deventer bekendgemaakt.

De uiterwaarden moeten worden aangepast om de rivier meer ruimte te geven bij hoogwater. Aan beide zijden van de IJssel komen er geulen. Het graven van de geulen veroorzaakt een verstoring van de aanwezige archeologische resten. Daarom worden deze resten voorafgaand aan de graafwerkzaamheden in kaart gebracht en opgegraven.

Er wordt geprobeerd vindplaatsen, die op basis van grondboringen en historische bronnen worden verwacht, nader te begrenzen met proefsleuven. Vindplaatsen zijn steenbakkerijen, de landweer (verdedigingswerk van wallen en sloten), schansen en belegeringswerken, bruggen en ambachten.

Werkwijze
Op de locaties worden proefsleuven aangelegd. Dit zijn ongeveer 2 m brede sleuven met afstanden tussen de 20 en 40 meter. Door middel van de sleuven kijken de archeologen waar resten aanwezig zijn en wat de kwaliteit van deze resten is. Op basis van het onderzoek kunnen zij vaststellen of de gehele vindplaats moet worden opgegraven of niet.

Ruimte voor de Rivier
De uiterwaarden bij Deventer moeten worden aangepast om de rivier meer ruimte te geven bij hoogwater. Landelijk zijn hiervoor 39 plekken aangewezen, waaronder twee bij Deventer. Het rijk wil dat de uitvoering van de maatregelen rond 2010-2011 kan starten. De plannen hiervoor worden dit najaar door gemeente en provincie aan de staatssecretaris aangeboden ter besluitvorming. De maatregelen moeten in 2015 zijn uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):