woensdag, 2. september 2009 - 19:51

Baggelhuizen ergert zich aan geluid

Assen

Uit een onlangs afgerond belevingsonderzoek naar geluidsbeleving onder Assenaren in en om de wijken Baggelhuizen en Westerpark is naar voren gekomen dat 54 % van de inwoners zich ergert aan geluid. Dat is gelijk aan het landelijke percentage mensen die zich ergeren aan geluid.

De Smelt en het TT-ciruit hebben de grootste geluidsinvloed. Die invloed is vooral aanwezig bij activiteiten die enkele malen per jaar worden gehouden. Reguliere activiteiten op en rond het TT-ciruit en De Smelt hebben een beduidend minder grote geluidsinvloed. Een constante (relatief) geluidsbelastende factor vormt met name de A28 en in mindere mate de Europaweg.

Hoewel bewoners tevreden zijn over hun wijk (rapportcijfer 7.8) geven vooral bewoners van het zuidelijke wijkdeel van Baggelhuizen aan zonder geluidsoverlast meer tevreden te zijn over hun wijk. Ze zouden zonder geluidsoverlast een 8.4 als cijfer geven. Geluidsoverlast staat op de derde plaats van ergernissen, na hondenpoep en vandalisme.

Het onafhankelijke onderzoek door Oranjewoud en RUG is in gang gezet na een bezoek van het college van B&W aan de wijk in 2008.
Provincie:
Tag(s):