zaterdag, 28. november 2009 - 12:31

Bedrijventerrein De Kol in Holten wordt woonwijk

Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten en provincie Overijssel willen het oude bedrijventerrein De Kol omvormen naar een woonwijk. 'Daarmee krijgt het centrum van Holten vlak bij het station er een aantrekkelijke woonwijk bij', meldt de provincie Overijssel vrijdag.

Essent-opbrengst
De gemeente en provincie investeren de komende jaren gezamenlijk € 4 ,0 miljoen uit de opbrengsten van de Essent-aandelen in de omvorming. Dat staat in een overeenkomst die B en W van de gemeente Rijssen-Holten en Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel dinsdag 24 november hebben bekrachtigd. Begin 2010 worden de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad en Provinciale Staten.

Daarnaast trekken gemeente en provincie samen € 1 miljoen uit voor klimaatprojecten die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot in Rijssen-Holten. In de Prestatieafspraak Wonen die gemeente en provincie hebben bekrachtigd streven beide partijen ernaar dat minstens 50% van de sociale huurwoningen op 1 januari 2015 het energielabel B heeft.

Over de renovatie van deze woningen maakt de gemeente afspraken met de woningcorporaties. Ook richt de gemeente een loket voor energie en duurzaamheid in en gaat na of er een pilotproject voor een energieleverende woning kan komen.

Commissaris van de Koningin Geert Jansen: “De provincie Overijssel maakt met alle gemeenten in de provincie dergelijke afspraken. Wij hanteren de Overijsselse Methode. Dat wil zeggen dat wij samen met gemeenten projecten selecteren die bijdragen aan een goed woon-, werk- en leefklimaat.”

Burgemeester Pieter van Veen: “De investeringen worden gezamenlijk gedaan en daardoor kunnen we zaken beter en versneld uitvoeren. Met de resultaten kunnen onze inwoners hun voordeel doen. Het gaat om de leefbaarheid van onze mooie gemeente en van de provincie.”

Provincie en gemeente richten hun beleid tot 2020 op 13.000 extra woningen in het gebied van de regio Twente. Voor de gemeente Rijssen-Holten betekent dat een toename van in elk geval 545 woningen van 1 januari 2010 tot 1 januari 2015.

De nieuwbouw zal voor het grootste deel (ten minste driekwart) worden gerealiseerd in gebied waar al huizen staan. Het accent ligt dus op stedelijke vernieuwingsprojecten die meegefinancierd kunnen worden uit het programma Stedelijke Vernieuwing van de provincie.

Overijssel investeert extra
De provincie Overijssel investeert in de komende twee jaar extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. De Overijsselse gemeenten hebben hun Essent-aandelen verkocht, met een gezamenlijke waarde van 150 miljoen euro.

De provincie en de gemeenten maken nu afspraken over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Het gaat dan om projecten die provincie en gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop direct in de grond moet kunnen.
Provincie:
Tag(s):